In hình ảnh lên cạnh trangcuốn sách

Có thể bạn chưa biết điều này, việc in hình ảnh lên cạnh các trang của quyển sách đã có từ rất lâu, thời kỳ đầu họ vẽ bằng tay lên những cạnh trang những hình ảnh mang tính biểu tượng. Về sau này họ còn vẽ nó bằng tay các bức tranh trang trí theo chủ đề của sách

via Fore-edge Painting: Images on Book Edges — Kristen Twardowski

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.