Thiết kế backdrop hội khóa 30 năm ra trường

Thiết kế tổ chức sự kiện – backdrop hình ảnh cho hội khóa 30 năm ra trường PTTH Đống Đa, các sản phẩm bao gồm:

  • Logo hội khóa
  • Backdrop sân khấu khổ lớn
  • Backdrop check in dùng để chụp ảnh kỷ niệm
  • Giấy mời tham dự sự kiện
  • Standee hình ảnh Xưa Nay cho các lớp trong khóa
  • Avatar facebook có logo hội khóa để truyền tải thông điệp
  • . . . các ấn phẩm hình ảnh phục vụ hội khóa
Hình ảnh marquete thiết kế backdrop sân khấu
Hình ảnh backdrop chính sân khấu
Hội khóa 30 năm – Thiết kế giấy mời độc đáo
Thiết kế phông check-in chụp ảnh hội khóa đẹp
Thiết kế standee Xưa và Nay , Thiết kế Avatar facebook cho sự kiện kỷ niệm ngày ra trường
Mẫu thiết kế giấy mời tái hiện thời kỳ bao cấp của hội khóa
Mẫu thiết kế phông chụp ảnh đẹp cho tổ chức họp khóa kỷ niệm 30 năm
Logo hội khóa được sử dụng làm nhãn chai nước tài trợ
Thiết kế backdrop khổ lớn cho sân khấu chụp ảnh tập thể đông người – Backdrop hội khóa 30 năm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.