Thiết kế backdrop hội khóa kỷ niệm 40 năm ra trường

Zimia Printing Design đã thiết kế backdrop khổ lớn sử dụng cho sự kiện 40 năm ra trường của các cựu giáo sinh trường dạy nghề I Hải Hưng. Backdrop được thiết kế đẹp, hoành tráng. Hình ảnh kỷ niệm xưa được chỉnh sửa lồng ghép vào backdrop mang lại những dấu ấn kỷ niệm khó phai trong ký ức. Thiết kế đã được nghiệm thu bàn giao file cho khách hàng triển khai phục vụ sự kiện quan trọng này

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.