Thiết kế brochure, flyer chuyên nghiệp cho trường HIBS

Chương trình quảng cáo mỗi năm cần thay đổi , Zimia Printing Design thiết kế brochure giới thiệu trường, tờ rơi quảng cáo học hè, và quảng cáo sự kiện trên báo giấy cho trường quốc tế song ngữ Hibs. Việc thiết kế được tiến hành nhanh chóng kịp thời với những hình ảnh thực tế được cung cấp bới doanh nghiệp. Các câu chữ, hình ảnh được xử lý tinh tế, cô đọng khái quát nhất hình ảnh hoạt động của nhà trường, thể hiện rõ cơ sở vật chất, chất lượng đào tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, cùng với sự học tập sinh hoạt sống động của học sinh. Zimia Printing Design mang đến dịch vụ thiết kế brochure tốt nhất. Với thiết kế biên tập chuyên nghiệp cùng với quy trình in ấn chất lượng, các sản phẩm design của chúng tôi sẽ hoàn toàn làm các bạn hài lòng.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.