Thiết kế brochure gập 3 công ty Nhân Việt

Thiết kế brochure gập 3 kích thước khổ A4 sử dụng giới thiệu dịch vụ tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực cho công ty cổ phần giáo dục Nhân Việt. Nội dung tờ gấp 3 được trình bày trên 6 mặt trang 10 x 20cm thiết kế nội dung liên kết với nhau tuần tự từ giới thiệu công ty -> sản phẩm dịch vụ -> Chính sách cam kết – đánh giá phản hồi của khách hàng. Hình ảnh và nội dung được trình bày rõ ràng – cô đọng, nổi bật các mục tiêu chính. Thiết kế màu sắc phù hợp với bộ nhận diện thương hiệu của công ty. Sản phẩm đã hoàn thiện và bàn giao cho khách hàng.

Thiet-ke-brochure-du-hoc-1

Thiết kế mặt 2 brochure gấp 3

Thiet-ke-brochure-du-hoc-2

Thiết kế mặt 2 tờ brochure gấp 3

Zimia Printing Design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.