Thiết kế catalog giới thiệu công ty hóa chất Trang Anh

Thiết kế catalog profile giới thiệu công ty hóa chất Trang Anh, một công ty chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ trong ngành công nghiệp hóa chất.

Catalog được thiết kế biên tập với 12 trang nội dung bao gồm bìa, hình ảnh, các đoạn văn giới thiệu sản phẩm công ty được biên tập chỉnh chu, hình ảnh chọn lọc kỹ lưỡng nhằm minh họa toàn bộ hệ thống hoạt động kinh doanh của công ty cho khách hàng dễ hình dung. Danh thiếp kinh doanh cũng được thiết kế đồng thời. Catalog đã được bàn giao cho khách hàng đưa vào sử dụng.

Thiet-ke-catalog hoa chat

Zimia Printing Design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.