Thiết kế catalog nhựa Việt Nhật

VietNhat Plastic là doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các sản phẩm nhựa hàng đầu tại Việt nam. Việt Nhật Plastic đã đặt hàng Zimia Printing Design chụp ảnh sản phẩm nhựa của công ty, với số lượng mặt hàng đa dạng nhiều chủng loại phức tạp khác nhau như sản phẩm có độ trong suốt, bóng mờ, phản quang, xuyên sáng…  yêu cầu đặt ra là chất lượng hình ảnh phải đảm bảo thể hiện tốt hình dáng, chất liệu, độ trung thực, chi tiết của sản phẩm. Do vậy Zimia Printing Design bằng nhiều phương pháp khác nhau đã hoàn thành việc chụp ảnh và xử lý dữ liệu hình ảnh theo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra.

Bố cục một cuốn catalogue có những ý chính như sau: Phần trang bìa đầu và bìa cuối, giới thiệu một cách ngắn gọn bằng hình ảnh đặc trưng về sản phẩm nhựa. Sử dụng hình ảnh chất lượng cao cao, tránh đi vào chi tiết. Phần trang trong, sẽ giới thiệu qua về công ty  ngắn gọn, sau đó là phân loại và nhóm sản phẩm để khách hàng tiện theo dõi. Các trang cuối của catalogue là những thông tin hỗ trợ cho công việc bán hàng . Do danh mục sản phẩm hoặc dịch vụ là nhiều và có tính chất lặp đi lặp lại, cần quy hoạch bố cục chung để đưa các nhóm sản phẩm thống nhất. Ngay sau đó Zimia Printing Design đã thực hiện thiết kế catalog sản phẩm cho công ty. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu cho thiết kế catalog bao gồm mã số sản phẩm, chỉ số màu sắc, kích thước, tên sản phẩm được tiến hành đồng bộ ăn khớp với hệ thống quản lý thực tế. Catalog thiết kế được phân trang hợp lý phù hợp với từng danh mục mặt hàng, thiết kế đơn giản nhưng đẹp với bố cục rõ ràng màu sắc nhẹ nhàng hợp lý phù hợp với hình ảnh thương hiệu của doanh nghiệp.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.