Thiết kế menu nhà hàng Mai Thai

Thiết kế menu thực đơn cho nhà hàng Mai Thai Seafood restaurant – tại 421 Rd Uvalde -Houston, Mỹ. Thực đơn được thiết kế đẹp, kích thước A4, gập 3,  trình bày dễ đọc, hình ảnh bắt mắt. Sản phẩm đã được bàn giao cho khách hàng.

Thiet-ke-menu-nha-hang

Thiết kế menu restaurant

Thiet-ke-menu-restaurant

Thiết kế menu thực đơn nhà hàng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.