Thiết kế standee & banner tư vấn du học & giáo dục Nhân Việt

Zimia Design đã thiết kế standee – banner phục vụ quảng cáo sự kiện cho Công ty cổ phần giáo dục Nhân Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực trong nước và quốc tế. Nhân Việt hiện tại là đại diện tuyển sinh của hơn 150 trường chuyên môn, đại học, cao đẳng Nhật Bản và Hàn Quốc.

Thiết kế standee và banner được thiết kế với bố cục chặt chẽ về nội dung, bẳt mắt về màu sắc. Sản phẩm đã được bàn giao và đưa vào sử dụng

Zimia Design

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.