Thiết kế vỏ hộp trà, tem nhãn lọ nước hoa hồng

Các sản phẩm từ hoa hồng của một cơ sở kinh doanh tại địa phương Cao Bằng nghiên cứu và phát triển, sản phẩm rất đặc biệt được đông đao người tiêu dùng sử dụng. Zimia Design đã thiết kế bộ tem nhãn, vỏ hộp, bao bì cho sản phẩm này. Tem nhãn được thiết kế đơn giản đẹp, màu sắc hài hòa, dễ gia công đóng gói. Thiết kế hình ảnh thương hiệu nhận diện xuyên suốt hệ thống bao bì. Sản phẩm thiết kế đã được bàn giao và đưa vào sử dụng.

Hình ảnh hệ thống bao bì sản phẩm hoa hồng thương hiệu Tô Trang

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.