Biển quảng cáo

Một doanh nghiệp hay cửa hàng dù lớn hay nhỏ đều không thể thiếu được biển quảng cáo dưới hình thức này hay hình thức khác. Nó có thể nhỏ như tấm biển đồng trước cổng công công ty, hay một biển quảng cáo chữ nổi kích thước lớn đặt trên tòa nhà. Biển quảng cáo là bộ mặt của doanh nghiệp, là hình ảnh nhận diện thương hiệu của doanh nghiệp đó. Zimia Printing Design là nhà thiết kế biển quảng cáo chuyên nghiệp.